Masz pytania?
22 739 99 41

KabexFas

transport miedzynarodowy

KabexFas

Matowa farba nawierzchniowa przeznaczona do wykonywania powłok malarskich na zewnątrz budynków.

 Stosowana do malowania wszelkich mineralnych podłoży budowlanych (jak np.: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne) oraz do podłoży pokrytych dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Tworzy hydrofobową i elastyczną powłokę o wysokiej odporności na działanie warunków atmosferycznych i proces zabrudzenia. Ze względu na wysoki stopień krycia doskonale nadaje się zarówno do malowania pierwotnego, jak i renowacyjnego. Przed nakładaniem farby chłonne podłoża mineralne wymagają zagruntowania preparatem Kabex Grunt Uniwersalny lub Kabex Nano Grunt.

Opakowania wiaderka – 9L 
Ilość na palecie – 44szt 
Certyfikat KabexTERM 1
Właściwości
Przygotowanie podłoża
Przygotowanie zaprawy
Sposób użycia
Zużycie
Narzędzia
Przechowywanie i transport
Kolornik
- wysoce dyfuzyjna i hydrofobowa,
- dyspersyjna,
- do większości typowych podłoży,
- pełna ochrona mikrobiologiczna,
- wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych,
- doskonałe krycie.
Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego lub chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne (od 5 do 15 mm), ścianę należy wyrównać zaprawą szpachlową KabexTerm. Przy mniejszych nierównościach można od razu wyrównać i wygładzić podłoże zaprawą szpachlową Kabex Fin P. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo- wapienny) zachować min. 4-tygodniowy okres sezonowania. Przed nanoszeniem farby podłoże chłonne lub pyliste należy zagruntować preparatem Kabex Grunt Uniwersalny lub Kabex Nano Grunt. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nanoszeniem farby wynosi ok. 24 godzin. Uwaga: Podłoża o niskiej chłonności (jak np.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powłoki malarskie) nie gruntować, a jedynie zmyć wodą.
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody (dodając do pierwszego malowania max. 10% objętościowych, a do drugiego max. 5%). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.
Farbę nanosić na podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk. Drugą warstwę farby nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy, czyli po upływie min. 3-4 godzin. Zaleca się zastosowanie specjalnego wałka malarskiego do farb elewacyjnych z poliamidu tkanego o dł. włosia min. 18 mm. Natrysk mechaniczny stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie. Czas schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy farby (w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania farby. Nowo wykonaną powłokę malarską chronić przed opadami atmosferycznymi, aż do jej całkowitego wyschnięcia. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas nanoszenia i wysychania farby powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Nie powinno się wykonywać prac na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, przy silnym wietrze i przy dużej wilgotności powietrza. W celu zabezpieczenia całkowicie niewyschniętej powłoki malarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia należy umyć wodą.
Kabex Farba Akrylowa należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (od +5° C do +25° C). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.