Masz pytania?
22 739 99 41

Nasza najnowsza realizacja

Aby praca stała się przyjemnością!

Kabex - gwarancja dobrej jakości.

Nasza oferta

Zapoznaj się z naszymi produktami

Kabex TEX


Kabex TEX

Lateksowa farba nawierzchniowa


Wysokiej jakości lateksowa farba nawierzchniowa do ochronnego i dekoracyjnego malowania powierzchni wewnątrz budynku. Przeznaczona do malowania ścian w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu (jak.: korytarze, klatki schodowe) oraz w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności (jak.: kuchnie, łazienki, pralnie). Może być również stosowana w budynkach użyteczności publicznej, placówkach służby zdrowia oraz w zakładach produkcyjnych. Szczególnie odporna na żółknięcie, oraz zmywanie i szorowanie. Tworzy satynową, elastyczną, trwałą, gładką powłokę o wysokim standardzie wykończenia. Przeznaczona do pierwotnego i renowacyjnego malowania podłoży mineralnych (jak: beton, tynki cementowe, cementowowapienne, wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe). Przed nanoszeniem farby podłoża chłonne wymagają zagruntowania preparatem
Kabex Grunt Uniwersalny.  Opakowania: 4,5L; 9L 


Karta techniczna

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Właściwości
Przygotowanie podłoża
Przygotowanie zaprawy
Sposób użycia
Zużycie
Narzędzia
Przechowywanie i transport

- odporna na żółknięcie, zmywanie, szorowanie 

- silnie kryjąca,

- wysoki standard wykończenia,

- stosowana do wewnątrz,

- szeroka gama kolorów,

- do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.

Wszystkie podłoża muszą być suche, nośne, równe, stabilne, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Odpowiednią metodą (mechanicznie, wodą pod ciśnieniem, środkami myjącymi itp.) usunąć źle związane lub wystające elementy podłoża (luźne tynki, resztki zaprawy, łuszczące powłoki itp.). Ubytki i nierówności powierzchni naprawić, odchyłki wyrównać odpowiednimi zaprawami. Nowe podłoża mineralne, nośne tynki cem. i cem.-wap. – oczyścić. Powierzchniowo piaszczące lub pylące – zmyć, zagruntować właściwym materiałem impregnującym (np. Kabex Grunt Uniwersalny. Istniejące powłoki nośne zmyć, oczyścić, zagruntować właściwym materiałem impregnującym (np. Kabex Grunt Uniwersalny). Powłoki nienośne usunąć w całości, pozostałe podłoże zagruntować właściwym materiałem impregnującym (np. Kabex Grunt Uniwersalny).

Zawartość pojemnika przemieszać ręcznie lub przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego. Sprawdzić zgodność koloru z wymaganiami. W razie potrzeby rozcieńczyć dodając max. 5% wody. Malowanie zachowujące strukturę podłoża, wykonywać farbą rozcieńczoną, malowanie wyrównujące strukturę podłoża wykonywać farbą nierozcieńczoną.

Podczas nakładania i wysychania farby, wymagana jest minimalna temperatura materiału, otoczenia i podłoża: + 5 ˚C. Nie pracować pod bezpośrednim działaniem nasłonecznienia, wiatru oraz w temperaturach wyższych niż 30 ˚C. Farbę na przygotowane podłoże nanosić dwukrotnie: pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym, sukcesywnie, jednolitymi warstwami odpowiedniej grubości. Pomiędzy poszczególnymi warstwami odczekać niezbędny okres czasu w celu wyschnięcia podkładu. Podczas prac malarskich stosować zasadę pracy zespołowej. Zapewnić odpowiednią do powierzchni liczbę wykwalifikowanych pracowników, rozdzielić obowiązki oraz zadbać o kontrolę jednolitego efektu końcowego. Przy malowaniu końcowym wydzielone, jednorodne, ciągłe powierzchnie malować w jednym cyklu, bez przerw. Przestrzegać zasady prowadzenia prac „mokre w mokre”, tzn. nie dopuszczać do podeschnięcia nałożonej farby przed dołożeniem kolejnej. Stosować jednakowe narzędzia i ruchy. Szczególną uwagę poświęcić stykom powierzchni obrabianych przez różnych pracowników (np. przy podestach rusztowań).

W warunkach normalnych (temp. ok. 20 ˚C, wilgotność względna ok. 60%) pojedyncza powłoka farby jest sucha po ok. 2 - 4 godzinach, a w pełni utwardzona po ok. 3 dniach. Wiązanie farby dyspersyjnej jest procesem fizycznym, polegającym na odparowaniu wody. W warunkach wysokiej wilgotności powietrza oraz w niższych temperaturach ulega ono znacznemu spowolnieniu.

Zużycie farby od 0,10-0,15 l/m2

Czyścić zimną wodą, czystą lub z niewielką ilością detergentów, bezpośrednio po użyciu. Podczas przerw narzędzia przechowywać w stanie wilgotnym.


Farbę Kabex TEX należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (od +5° C do +25° C). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.