Masz pytania?
22 739 99 41

Kabex Sol


Kabex Sol 

Krzemianowy koncentrat gruntujący. 

Wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy koncentrat oparty na bazie wysokiej jakości potasowego szkła wodnego, stabilizowanego dyspersją styrenowo-akrylową. Wnikający do wnętrza porów w materiałach, reagujący chemicznie z wypełniaczami kwarcowymi. Doskonale nadający się do impregnacji nasiąkliwych, mineralnych podłoży budowlanych, a w szczególności (betonu, cegły ceramiczne, wapienno-piaskowe, zapraw cementowych, cementowo-wapiennych).Właściwości
Przygotowanie podłoża
Przygotowanie zaprawy
Sposób użycia
Zużycie
Narzędzia
Przechowywanie i transport
- na bazie szkła wodnego 
- do nasiąkliwych podłoży mineralnych 
- do gruntowania pod farby silikatowe 
- do rozcieńczania farb i tynków silikatowych 
- bezrozpuszczalnikowy 
- wnikający do wnętrza porów 
- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz 
- wzmacnia podłoże
Podłoże powinno być suche, stabilne, mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność gruntu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Wszystkie luźne, nie związane z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem preparatu usunąć. Powłoki wykonane z farb dyspersyjnych należy dokładnie usunąć, aby uzyskać czyste podłoże mineralne. Drobne uszkodzenia i spękania naprawić i zaszpachlować. Nowe tynki można gruntować po ich wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po 3 dniach.
Preparat gruntujący Kabex Sol dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno go łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Przed użyciem preparat należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji.
Kabex Sol należy równomiernie rozprowadzić na przygotowanym podłożu za pomocą wałka lub pędzla. Podłoża o dużej chłonności można gruntować ponownie po 2-3 godzinach. Nie prowadzić prac przy opadach, silnym wietrze i dużym nasłonecznieniu gruntowanej powierzchni. Farbę na zagruntowana powierzchnie nanosić co najmniej po 24 godzinach.
Zużycie preparatu gruntującego uzależnione jest od nasiąkliwości podłoża i wynosi od 0,1 do 0,3 l/m².
Pędzel malarski lub wałek. Narzędzia należy czyścic czysta woda, bezpośrednio po użyciu.
Kabex Sol należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych, napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia preparatu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.