Masz pytania?
22 739 99 41

Nasza najnowsza realizacja

Aby praca stała się przyjemnością!

Kabex - gwarancja dobrej jakości.

Nasza oferta

Zapoznaj się z naszymi produktami

Kabex NANO


Kabex NANO

Bezemisyjny grunt głęboko penetrujący.

Bezemisyjny, bezrozpuszczalnikowy, głęboko wnikający środek gruntujący, na bazie nanoemulsji akrylowej, o nikłym zapachu, do impregnacji powierzchni wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (tj. beton, tynki, jastrych, beton komórkowy itp.).  Preparat zawiera nanocząsteczki, które dzięki swym niewielkim rozmiarom mogą wnikać głębiej w gruntowane podłoże, a także mogą penetrować podłoża o minimalnych rozmiarach porów (np. gładzie gipsowe powierzchniowo zagęszczone pozostałościami po szlifowaniu, kamienie naturalne itp.). Tak powstała nanostruktura wzmacnia podłoże w warstwie podpowierzchniowej i powierzchniowej przy jednoczesnej regulacji gospodarki wodnej tych warstw. Zagruntowana materiałem Kabex NANO powierzchnia staje się bardziej zwarta, jednolita i odporna na odspajanie, co pozwala na łatwiejsze i efektywne stosowanie wypraw wierzchnich oraz np. obniżenie ich zużycia.

Karta charakterystyki
Właściwości
Przygotowanie podłoża
Przygotowanie zaprawy
Sposób użycia
Zużycie
Narzędzia
Przechowywanie i transport
- głęboko penetrujący,
- skutecznie wnika w podłoże,
- łatwy w aplikacji,
- bezemisyjny,
- wzmacnia wytrzymałość podłoża i reguluje chłonność,
- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz,
- gotowy od użycia.
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku. Wszystkie luźne, nie związane z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem preparatu usunąć.
Kabex NANO dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno go łączyć z innymi materiałami lub zagęszczać. W sytuacjach tego wymagających można preparat rozcieńczyć wodą w dowolnych proporcjach. Zawartość opakowania przed użyciem wymieszać.
Preparat gruntujący Kabex NANO należy rozprowadzić na przygotowanym podłożu najlepiej przy pomocy pędzla lub wałka równomiernie na całej powierzchni. Bardzo chłonne podłoża (np. suchy i porowaty beton, jastrych, beton komórkowy) zaleca się gruntować dwukrotnie. Przy pierwszej warstwie preparat można rozcieńczać czystą wodą w proporcji 1:1. W czasie gruntowania temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +25°C. Wykonanie kolejnych prac można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu środka, tj. po ok. 24 godzinach.
Orientacyjne zużycie waha się od 0,15 do 0,2 l na 1 m2 powierzchni. Praktyczne zużycie jednostkowe materiału zależne jest od chłonności podłoża.
Pędzel malarski lub wałek. Narzędzia należy czyścic czysta woda, bezpośrednio po użyciu.
Kabex NANO należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych, napoczętych opakowań. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.