Masz pytania?
22 739 99 41

Kabex Hydroflex F

Gotowa do użycia, uszczelniająca „folia w płynie” do wnętrz.
Kabex Hydroflex F to jednoskładnikowa, gotowa do użycia masa o konsystencji gęstej, tiksotropowej cieczy. Na spoiwie z wodnej dyspersji polimerów syntetycznych, zawierająca dodatki ulepszające i wypełniacze z kruszyw naturalnych. Wiążąca fizycznie poprzez wysychanie.
Do wykonywania wewnątrz budynków przeciwwilgociowych, poziomych i pionowych, elastycznych warstw uszczelniających typu lekkiego, również z wkładkami wspomagającymi, pod okładziny ceramiczne. Do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych budynków przemysłowych, gospodarczych i mieszkalnych (łazienki, natryski, toalety, kuchnie itp.), na tradycyjnych podłożach nośnych typu beton, jastrych cementowy itp., również wrażliwych na wilgoć, jak np.: gipsowe elementy murowe i tynki, płyty kartonowo-gipsowe, jastrychy anhydrytowe, także w systemach ogrzewania podłogowego. Nie stosować na podłożach drewnianych i drewnopochodnych.
Opakowania wiadra: 3kg i 6kg

Deklaracja Właściwości Użytkowych
Właściwości
Przygotowanie podłoża
Przygotowanie zaprawy
Sposób użycia
Zużycie
Narzędzia
Przechowywanie i transport
- o dużej przyczepności i elastyczności
- wodoszczelna,
- wytrzymała mechanicznie,
 - odporna na skurcze i odparzania,
 - optymalnym czasie otwartym pracy
- brak tendencji do spływania.
Kabex Hydroflex F układać na podłożach mineralnych, takich jak: beton zwykły i komórkowy, mury o pełnej spoinie z drobnowymiarowych elementów ceramicznych, cementowych i ciepłochronnych; tynki tradycyjne i rapowane cementowe i cem.-wapienne; jastrychy cementowe i anhydrytowe; istniejące, dobrze przyczepne okładziny z płytek ceramicznych. Wszystkie podłoża muszą być stabilne, nośne, równe, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (pył, oleje, wysolenia, mleczko cementowe, resztki farb itp.). Odpowiednią metodą usunąć źle związane lub wystające elementy podłoża (resztki zaprawy, łuszczące powłoki itp.). Ubytki i nierówności powierzchni naprawić, pory wypełnić, a odchyłki wyrównać odpowiednimi zaprawami. Podłoża chłonne – oczyścić i w razie potrzeby zagruntować materiałem Kabex NANO. Nie chłonne powierzchnie okładzin z płytek odtłuścić (np. acetonem), pokryć podkładem szczepnym KabexStyk i nałożyć próbną warstwę hydroizolacji. Jeżeli próba przyczepności wypadnie niezadowalająco, powierzchnie szkliwioną uprzednio zmatować np. przez szlifowanie. Na narożach, krawędziach, w dylatacjach, przepustach itp. miejscach zaplanować w miarę potrzeby odpowiednie profile.
Po otwarciu wiaderka materiał w razie potrzeby przemieszać czystym mieszadłem wolnoobrotowym (do ok. 400 obr./min.), bez napowietrzania. Materiał posiada właściwą do pracy konsystencję - nie dodawać do niego wody ani innych rozcieńczalników. 
Materiał zaleca się nakładać techniką malarską, dokładnie rozprowadzając go po podłożu jak gęstą farbę: - pierwszą warstwę dokładnie wcierając w podłoże np. płaskim pędzlem, zależnie od warunków lokalnych i potrzeb wprowadzając w nią „na świeżo” pomocnicze wkładki wzmacniające, zwracając uwagę na dokładne ich zakrycie i odpowietrzenie materiału. Kolejne warstwy płaskim pędzlem, wałkiem lub szpachlą, do uzyskania dokładnego pokrycia powierzchni warstwą o jednakowej, odpowiedniej grubości. Zaleca się naniesienie min. dwóch warstw materiału. Łączna grubość i ilość warstw materiału po wyschnięciu wynosi ok. 0,3 mm / 2 warstwy lub ok. 0,5 mm / 3 warstwy. Podczas nakładania i wysychania wymagana jest minimalna temperatura materiału, otoczenia i podłoża: + 5 ˚C. Nie pracować pod bezpośrednim działaniem nasłonecznienia oraz w temperaturach wyższych niż 25 ˚C
Około 2 kg/m2 (1,5 l/m2 ) na 1 mm grubości warstwy. Zaleca się układać 2 lub 3-krotną warstwę izolacji o łącznej grubości ok. 0,35-0,5 mm. Ostateczne zużycie materiału zależy od warunków miejscowych i zaleca się je określać na podstawie prób wykonanych na reprezentatywnym podłożu.
Narzędzia czyścić czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu
Przechowywać i transportować w suchym pomieszczeniu, w oryginalnych opakowaniach, do 12 miesięcy od daty produkcji.