Masz pytania?
22 739 99 41

Kabex Grunt Silon


Kabex Grunt Silon 

Silikonowy podkład gruntująco-szczepny 

Barwiony preparat o wysokiej przyczepności do każdego, nośnego podłoża. Jest to mieszanina wysokiej jakości, dyspersji żywic silikonowych, dodatków ulepszających oraz piasku kwarcowego. Odznacza się odpornością na działanie środków alkalicznych. Służy do gruntowania wszelkich typowych podłoży budowlanych (jak np.: beton, tradycyjne tynki wapienne , wapienno-cementowe i cementowe) oraz na podłożach pokrytych dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych na zewnątrz i wewnątrz budynków oraz warstw zbrojonych w systemach ociepleń KabexTerm S Silon zgodnie z certyfikatem Z866 i KabexTerm W Silon zgodnie z certyfikatem Z865. 

Opakowania: 5L i 10L 
Sztuk na palecie: 44

Karta techniczna
Karta charakterystyki
Certyfikat KabexTERM 1

Właściwości
Przygotowanie podłoża
Przygotowanie zaprawy
Sposób użycia
Zużycie
Narzędzia
Przechowywanie i transport

- odporność mikrobiologiczna,

- stosowany na zewnątrz i do wewnątrz,

- wysoko przyczepność,

- wzmacnia podłoże,

- reguluje proces chłonności podłoża,

- paroprzeouszczalny,

- o długim czasie otwartym i braku tendencji do spływania,

- przystosowany do systemu barwienia.

Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Podłoża nierówne należy wyrównać zaprawą klejąco-szpachlową Kabex Trem. Podłoża chłonne przed nakładaniem zaprawy należy zagruntować preparatem Kabex Grunt Uniwersalny lub Kabex Nano. W przypadku nakładania preparatu na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Przed zastosowaniem preparatu w systemie ociepleń Kabex Term S, należy wykonać warstwy podkładowe systemu zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków - ETICS. Preparat można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w normalnych warunkach następuje po ok. 2-3 dniach.

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania.
Podczas nanoszenia i wysychania preparatu powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza powyżej +5°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność mogą powodować wolniejsze wysychanie preparatu. Należy wówczas odczekać z nakładaniem masy tynkarskiej, aż do całkowitego wyschnięcia preparatu gruntującego. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej warstwy preparatu przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.
Średnie zużycie: ok. 0,20 l/m² (w zależności od chłonności podłoża).
Pędzel lub wałek malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
Kabex Grunt Akryl należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (od +5° C do +25° C). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia preparatu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.