Masz pytania?
22 739 99 41

Kabex Fin


Kabex Fin

Mineralna masa szpachlowa i naprawcza na spoiwie cementowym. 

Sucha zaprawa mineralna na spoiwie cementowym, zawierająca naturalne kruszywa kwarcowe i kalcytowe, dodatki ulepszające oraz wewnętrzne zbrojenie rozproszone w postaci mikrowłókien syntetycznych. Przeznaczona do całopowierzchniowego szpachlowania szorstkich i nierównych podłoży (np.: gazobetonu, betonu, tynków cementowych i cem.-wapiennych), do wykonywania cienkowarstwowych, gładkich, szpachlowanych lub filcowanych wypraw na elewacjach zewnętrznych i powierzchniach wewnętrznych, także zbrojonych siatką z włókna szklanego oraz do punktowego naprawiania uszkodzonych powierzchni tynków, betonu i innych podłoży mineralnych. 

Opakowanie worek 25kg
Sztuk na palecie: 42
Big bag: 1000kg
Właściwości
Przygotowanie podłoża
Przygotowanie zaprawy
Sposób użycia
Zużycie
Narzędzia
Przechowywanie i transport
 •  odporna na wpływy atmosferyczne,
 • hydrofobizowana,
 • mrozoodporna,
 • wysoce paroprzepuszczalna,
 • niepalna,
 • o dużej wytrzymałości mechanicznej,
 • o dużej przyczepności do praktycznie wszystkich typowych podłoży,
 • odporności na skurcz i odparzanie,
 • o długim czasie otwartym,
 • braku tendencji do spływania,
 • łatwa do szpachlowania, możliwa do filcowania i szlifowania,
 •  tworząca po stwardnieniu chropowatą powierzchnię, zapewniającą bez dodatkowych zabiegów zwiększoną przyczepność kolejnych powłok. 
Dane Techniczne: 

Gęstość nasypowa:                                                ok. 1,55 g/cm3; 

Przyczepność zaprawy do betonu:                       >0,3 MPa; 

Brak rys skurczowych w warstwie:                       < 5 mm.
Wszystkie podłoża muszą być nośne, stabilne, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (kurz, oleje szalunkowe, porosty itp.). Odpowiednią metodą (mechanicznie, wodą pod ciśnieniem, środkami myjącymi itp.) usunąć źle związane lub wystające elementy podłoża (luźne tynki, resztki zaprawy, źle przyczepne lub łuszczące powłoki malarskie itp.). W szczególności: 
• Nowe podłoża mineralne – oczyścić; 
• Nośne tynki cementowe i cementowo-wapienne – oczyścić; 
• Tynki j.w. powierzchniowo piaszczące – zmyć wodą pod ciśnieniem, zagruntować właściwym materiałem impregnującym (np. KabexSol) w odpowiednim rozcieńczeniu;
• Istniejące nośne powłoki malarskie – zmyć wodą pod ciśnieniem; 
• Powłoki jw., kredujące – zmyć wodą pod ciśnieniem, zagruntować właściwym materiałem impregnującym (Kabex Nano); 
• Powłoki nie nośne – usunąć w całości, pozostałe podłoże zagruntować właściwym materiałem impregnującym (Kabex Nano); 
• Nośne gładkie podłoża nie chłonne, szkliste jak np. dobrze przyczepne istniejące lamperie, inne powłoki z materiałów żywicznych itp. – oczyścić, zmatowić i pokryć podkładem tynkarskim KabexPrim.
Ręczny zarób materiału: do pojemnika z odmierzoną ilością wody (ok. 6 – 7 l / 25 kg) wsypać powoli materiał suchy, mieszając całość przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego do zapraw (do ok. 400 obr./min.). Po uzyskaniu jednorodnie zarobionej masy odczekać ok. 5 minut, po czym całość ponownie wymieszać, ostatecznie regulując w razie potrzeby konsystencję roboczą niewielkim dodatkiem wody. Czas przydatności materiału do nakładania wynosi zależnie od klimatu otoczenia 2 – 2,5 godziny. Mechaniczny zarób materiału: do mechanicznego zarobu materiału można wykorzystywać zarówno mieszarki przepływowe wolnostojące jak i montowane pod silosami. Po podłączeniu maszyny ustawić zawór dozujący wodę w położeniu zapewniającym konsystencję na poziomie ok. 11 cm opadu stożka pomiarowego. Dokonać zarobu próbnego, odczekać ok. 5 minut i po ponownym ręcznym przemieszaniu ocenić konsystencję i dokonać ewentualnej korekty dopływu wody.
Zarobioną masę szpachlową nanosić na przygotowane podłoże warstwami grubości jednorazowo do 5 mm– przy szpachlowaniu powierzchniowym oraz do 10 mm – przy szpachlowaniu miejscowych ubytków. Większe ubytki w razie potrzeby wypełniać kilkoma warstwami materiału, nakładając kolejną po stwardnieniu poprzedniej. W razie potrzeby uniknięcia zbyt szybkiego odciągania wilgoci z nakładanego materiału, można uprzednio wstępnie zwilżyć powierzchnię podłoża. Stopień zwilżenia dobierać doświadczalnie. Końcową warstwę wygładzić i, zależnie od życzenia, przeszlifować lub filcować. Czas przystąpienia do filcowania jest zależny od panujących warunków cieplno-wilgotnościowych. Zaleca się, aby warstwę wierzchnią do filcowania nakładać w jednakowej grubości (zazwyczaj od 2 do 5 mm), również dobranej doświadczalnie na podstawie oceny skuteczności filcowania. 

Przez przynajmniej 1 dzień chronić przed zbyt szybkim wysychaniem na skutek nasłonecznienia, wysokiej temperatury lub wiatru. W razie potrzeby wysychającą przedwcześnie powierzchnię zacieniać lub zwilżać. Podczas nakładania, wiązania i wysychania materiału wymagana jest minimalna temperatura otoczenia i podłoża: + 5 ̊C. Nie pracować pod bezpośrednim działaniem nasłonecznienia, deszczu i wiatru oraz w temperaturach wyższych niż 25 ̊C. 

Czas schnięcia ok. 1 do 3 dni, zależnie od warunków miejscowych i atmosferycznych. 

Przed nałożeniem wyprawy końcowej (farby, tynku itp.) sprawdzić potrzebę ujednolicenia chłonności całej powierzchni stosując się do wymagań producentów materiałów wykończeniowych. W warunkach normalnych: Po min. 3 dniach – możliwe układanie mineralnych tynków strukturalnych. Po min. 7 dniach – możliwe nakładanie powłok żywicznych i silikatowych. Powyższe okresy czasu mogą ulegać wydłużeniu, zależnie od warunków miejscowych i atmosferycznych.
ok. 1,4 - 1,5 kg/m2/mm 
Ostateczne zużycie materiału zależy od warunków miejscowych i zaleca się je określać na podstawie prób wykonanych na reprezentatywnym podłożu.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.