Masz pytania?
22 739 99 41

Nasza najnowsza realizacja

Aby praca stała się przyjemnością!

Kabex - gwarancja dobrej jakości.

Nasza oferta

Zapoznaj się z naszymi produktami

Kabex Fasakol S5

KLEJ GIPSOWY do przyklejania płyt gipsowo – kartonowych
Kabex Fasakol S5 jest klejem gipsowym przeznaczonym do przyklejania płyt gipsowo – kartonowych wewnątrz pomieszczeń.

Opakowanie: 20kg 
Ilość na palecie: 60szt

Deklaracja właściwości użytkowych
Karta charakterystyki
Karta produktu
Właściwości
Przygotowanie podłoża
Przygotowanie zaprawy
Sposób użycia
Zużycie
Narzędzia
Przechowywanie i transport
- łatwy w aplikacji i obróbce,
- paroprzepuszczalna,
- można mieszać mechanicznie,
- do nakładania ręcznego.
Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jeśli podłoże jest zbyt chłonne należy je zagruntować. Do tych prac najlepiej stosować preparat gruntujący Kabex Grunt Uniwersalny. Podłoża o bardzo dużej chłonności, nasiąkliwe, powierzchnie pomalowane farbami wapiennymi lub kredowymi oraz podłoża stare i słabo związane zagruntować preparatem głęboko penetrującym Kabex NANO. Wszelkie elementy stalowe narażone na kontakt z klejem należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
Klej przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzona ilością wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność te najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Klej nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez ok. 30 minut.
Zaleca się nałożyć klej Kabex Fasakol S5 na całą powierzchnię płyty tak, aby utworzył on grube wałki wzdłuż brzegów płyty, odległe o ok. 5 cm od krawędzi oraz w postaci placków o średnicy około 10 cm i grubości ok. 2 cm w rozstawie co ok. 30 cm. Zalecane jest jednoczesne przyklejanie dwóch lub trzech sąsiadujących płyt w celu uzyskania równej powierzchni. Pomiędzy płytą a podłogą lub sufitem oraz pomiędzy płytami należy pozostawić szczeliny. Do spoinowania płyt masą szpachlową Kabex Fasakol S1, można przystąpić po całkowitym związaniu kleju. 
Orientacyjnie przyjmuje się 2,5 – 5,0 kg/m² w zależności od stopnia równości podłoża i przyjętej metody klejenia.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
Klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.