Masz pytania?
22 739 99 41

Nasza najnowsza realizacja

Aby praca stała się przyjemnością!

Kabex - gwarancja dobrej jakości.

Nasza oferta

Zapoznaj się z naszymi produktami

Kabex Fasakol S1

Biała, elastyczna gładź szpachlowa na bazie anhydrytu.

Kabex Fasakol S1 jest białą dwufunkcyjną masą szpachlową przeznaczoną do spoinowania i szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych oraz do robot wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. Kabex Fasakol S1 może być stosowany na podłoża cementowo-wapienne, betonowe i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe. Dzięki swoim właściwościom nadaje się idealnie do wykonywania warstw wyrównawczych pod wszelkiego rodzaju powłoki malarskie. Może być również stosowana do uzupełniania ubytków na powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Przeznaczona do nakładania ręcznego i mechanicznego za pomocą agregatów hydrodynamicznych.

Opakowanie: 20kg 
Ilość na palecie: 60szt

Deklaracja właściwości użytkowych
Karta produktu
Właściwości
Przygotowanie podłoża
Przygotowanie zaprawy
Sposób użycia
Zużycie
Narzędzia
Przechowywanie i transport
- nie pyli się podczas szlifowania,
- zbrojona włóknem,
- o wydłużonym czasie otwartym pracy,
- paroprzepuszczalna,
- łatwa w aplikacji i obróbce.
Podłoże powinno być stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy. Zbyt chłonne powierzchnie należy zagruntować stosując grunt Kabex Grunt Uniwersalny. W celu wzmocnienia słabszych, zwietrzałych powierzchni należy zastosować grunt drobnocząsteczkowy Kabex NANO. Uwaga! Nie należy nakładać gładzi Kabex Fasakol S1 na farby kredowe i ftalowe.
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z odmierzona ilością wody i wymieszanie aż do uzyskania jednorodnej masy. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. W przypadku uzupełniania ubytków konsystencja zaprawy powinna być bardziej gęsta niż w przypadku gładzi.
Gładź należy nakładać równomiernie na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzewnej jednocześnie ją dociskając. Nadaje się ona również do aplikacji hydrodynamicznej. Po wyschnięciu drobne nierówności usunąć papierem ściernym lub siatka do szlifowania.
Około 1 kg suchej masy na 1m² przy grubości 1 mm.

Zaprawę należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.