Masz pytania?
22 739 99 41

Kabex Fasakol Q3


KABEX Fasakol Q3 

Farba silikonowa produkowana na spoiwie w postaci wodnej dyspersji silikonowej oraz akrylowo-styrenowej.

Elewacyjna farba silikonowa, przeznaczona głównie do malowania cienkowarstwowych tynków mineralnych i silikonowych w systemach ociepleń budynków KABEX i KABEX W. Nadaje się również do stosowania na mineralnych podłożach takich jak: niemalowane tynki cementowe, cementowo – wapienne, nieotynkowane mury z betonu, cegieł, bloczków, pustaków ceramicznych lub silikonowych. KABEX Fasakol Q3 farba silikonowa produkowana jest na spoiwie w postaci wodnej dyspersji silikonowej oraz akrylowo-styrenowej. Na powierzchni tworzy hydrofobową powłokę. Wnikając w podłoże wzmacnia je, zapewniając jednocześnie wysoką paroprzepuszczalność. Posiada dużą odporność na działanie agresywnych czynników atmosferycznych, w tym promieniowanie UV. Farba może być barwiona według wzornika KABEX Color albo na dowolny kolor po uzgodnieniu z laboratorium KABEX. Farba KABEX Fasakol Q3 posiada pełne zabezpieczenie mikrobiologiczne przed rozwojem alg i grzybów na elewacji. Przed nanoszeniem farby podłoże wymaga zagruntowania preparatem Kabex Grunt Uniwersalny lub Kabex Nano Grunt. Farba może być stosowana na zewnątrz budynku do malowania ochronnego i dekoracyjnego. 
Opakowania wiaderka – 10L 
Ilość na palecie – 44szt

Karta produktu
Właściwości
Przygotowanie podłoża
Przygotowanie zaprawy
Sposób użycia
Zużycie
Narzędzia
Przechowywanie i transport
- hydrofobizacja i pełna ochrona mikrobiologiczna,
- paroprzepuszczalna,
- łatwa w użyciu,
- elastyczna,
- odporna na zabrudzenia (efekt samooczyszczenia),
- odporna na działanie czynników atmosferycznych,
- możliwość aplikacji natryskiem hydrodynamicznym,
- można barwić zgodnie ze wzornikiem KABEX oraz dowolny kolor po uzgodnieniu z laboratorium KABEX.
Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Powłoki wykonane z farb dyspersyjnych należy dokładnie usunąć, aby uzyskać czyste podłoże mineralne. Ewentualne nierówności i uszkodzenia należy naprawić i zaszpachlować. Każde podłoże należy bezwzględnie zagruntować preparatem gruntującym Kabex Nano Grunt w celu wzmocnienia i wyrównania chłonności podłoża. Nowe tynki mineralne można malować nie wcześniej niż po 14 dniach od ich nałożenia.
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody (dodając do pierwszego malowania max. 10% objętościowych, a do drugiego max. 5%). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.
Farbę nanosić na podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk. Drugą warstwę farby nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy, czyli po upływie min. 3-4 godzin. Zaleca się zastosowanie specjalnego wałka malarskiego do farb elewacyjnych z poliamidu tkanego o dł. włosia min. 18 mm. Natrysk mechaniczny stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie. Czas schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy farby (w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania farby. Nowo wykonaną powłokę malarską chronić przed opadami atmosferycznymi, aż do jej całkowitego wyschnięcia. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas nanoszenia i wysychania farby powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Nie powinno się wykonywać prac na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, przy silnym wietrze i przy dużej wilgotności powietrza. W celu zabezpieczenia całkowicie niewyschniętej powłoki malarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia należy umyć wodą.
Kabex Fasakol Q3 należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (od +5° C do +25° C). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.