Masz pytania?
22 739 99 41

Kabex Fasakol F21 podkład cementowy


Kabex Fasakol F21 

Cementowa zaprawa do wykonywania podkładów podłogowych i posadzek o grubości warstwy 10-80 mm do stosowania wewnątrz budynków - klasa C25

Sucha zaprawa do wykonywania podkładów podłogowych na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych pod ostateczne okładziny wykończeniowe takie jak: płytki z różnych rodzajów materiałów, wykładziny PVC, wykładziny dywanowe, panele, deski itp. Stosować ją można do wykonywania posadzek cementowych (jastrychów) w mniej obciążonych ruchem pomieszczeniach, jak np.: piwnicach, garażach, pomieszczeniach gospodarczych. Dzięki swym właściwościom nadaje się do zastosowania jako warstwa podłogi pływającej na izolacji przeciwwilgociowej lub termicznej o minimalnej grubości 40 mm (w przypadku ogrzewania podłogowego grubość minimalna warstwy musi wynosić 60 mm). Może być również stosowana do miejscowego wyrównywania powierzchni, wypełniania szczelin i ubytków w powierzchni podłogi warstwami o grubości 10-80 mm1. 

Opakowanie 25kg

Deklaracja właściwości użytkowych

Karta produktu
Właściwości
Przygotowanie podłoża
Przygotowanie zaprawy
Sposób użycia
Zużycie
Narzędzia
Przechowywanie i transport

- łatwo urabialna,

- oszczędna,

- do wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych,

- wysoka wytrzymałość,

- obniżony skurcz,

- wodoodporna.

Podłoże powinno być stabilne, nośne i czyste tzn. wolne od zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność zaprawy, jak np. bitumy, tłuszcze, pozostałości farby olejnej lub emulsyjnej. Zbyt chłonne powierzchnie przed tynkowaniem należy zagruntować stosując odpowiednie do tego celu środki.

Zaprawę Kabex Fasakol F21 przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z odmierzoną ilością wody i wymieszanie aż do uzyskania jednorodnej masy, bez grudek. Czynność tę najlepiej wykonać w betoniarce lub za pomocą wiertarki z mieszadłem w przypadku mniejszych prac. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowana zaprawę należy wykorzystać w ciągu 4 godzin.

Zaprawę Kabex Fasakol F21 nakładać kielnią lub pacą mocno dociskając i wcierając zaprawę w podłoże. Większe ubytki należy wcześniej wypełnić warstwami do 80 mm. Każdą taka warstwę pozostawić do stwardnienia na okres 2-3 dni. Ułożony podkład lub posadzkę należy przez pierwsze 2 dni chronić przed zbyt szybkim wysychaniem np., przez skrapianie wodą, co kilka godzin, i przykrycie folią. Zaprawę stosować w temperaturach od +5°C do +30°C.

Zużywa się ok. 2 kg suchej zaprawy na wykonanie 1m2 zaprawy o grubości warstwy 1 mm.

Wiertarka z mieszadłem, kielnia lub betoniarka wolnoobrotowa lub inne mieszalniki zapraw budowlanych. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.