Masz pytania?
22 739 99 41

Kabex Fasakol F18 zaprawa tynkarska


Kabex Fasakol F18 

Tradycyjna zaprawa tynkarska do nakładania ręcznego do stosowania wewnątrz i na zewnątrz - kategoria CS2

Sucha zaprawa przeznaczona do ręcznego wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 

Opakowania: 25 kg

Deklaracja właściwości użytkowych
Karta produktu
Właściwości
Przygotowanie podłoża
Przygotowanie zaprawy
Sposób użycia
Zużycie
Narzędzia
Przechowywanie i transport

- bardzo wysoka przyczepność,

- wodoodporna,

 - mrozoodporna,

- łatwo urabialna,

- obniżony skurcz do stosowania,

 - wewnątrz i na zewnątrz,

 - wysoka wytrzymałość.

Podłoże powinno być stabilne, nośne i czyste tzn. wolne od zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność zaprawy, jak np. bitumy, tłuszcze, pozostałości farby olejnej lub emulsyjnej. Zbyt chłonne powierzchnie przed tynkowaniem należy zagruntować stosując odpowiednie do tego celu środki.

Zaprawę Kabex Fasakol F18 przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z odmierzoną ilością wody i wymieszanie aż do uzyskania jednorodnej masy, bez grudek. Czynność tę najlepiej wykonać w betoniarce lub za pomocą wiertarki z mieszadłem w przypadku mniejszych prac. Zaprawa Fasakol Kabex F18 nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowana zaprawę należy wykorzystać w ciągu 5 godzin.

Zaprawę Kabex Fasakol F18 nakładać ręcznie kielnią, na wcześniej wykonaną warstwę obrzutki. Wyrównywać (ściągać) łatą, a następnie zacierać pacą drewnianą lub styropianową. Grubość warstwy powinna wynosić 10-20 mm. Świeżo otynkowane powierzchnie chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszając je wodą. Zaprawę można stosować w temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C.

Zużywa się ok. 20 kg suchej zaprawy na wykonanie 1m² tynku o grubości warstwy 10 mm.

Wiertarka z mieszadłem lub betoniarka, paca stalowa, kielnia. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.