Masz pytania?
22 739 99 41

Kabex Fasakol F15 zaprawa murarska


Kabex Fasakol F15 

Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz - klasa M10  

Sucha zaprawa murarska przeznaczona do murowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych, nośnych, działowych, osłonowych, wykonywanych z pustaków i cegieł ceramicznych, cegieł silikatowych, bloczkówz betonu zwykłego i komórkowego, itp. Nadaje się do murowania kondygnacji nadziemnych oraz ścian piwnic i fundamentów. Grubość spoiny wykonanej z zaprawy murarskiej powinna wynosić od 10 do 15 mm. 

Opakowanie: 25kg

Deklaracja właściwości użytkowych
Karta produktu
Właściwości
Przygotowanie podłoża
Przygotowanie zaprawy
Sposób użycia
Zużycie
Narzędzia
Przechowywanie i transport

- doskonała przyczepność,

- wodoodporna,

- mrozoodporna,

- łatwo urabialna,

- oszczędna,

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz,

- wysoka wytrzymałość


Zaprawę Kabex Fasakol F15 przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z odmierzoną ilością wody i wymieszanie aż do uzyskania jednorodnej masy, bez grudek. Czynność tę najlepiej wykonać w betoniarce lub za pomocą wiertarki z mieszadłem w przypadku mniejszych prac. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowana zaprawę należy wykorzystać w ciągu 3 godzin.

Kabex Fasakol F15 należy nanosić na elementy murowane kielnią i lekko je dociskać przestrzegając tradycyjnych zasad technologii murowania. Murować na pełne spoiny. W ścianach przewidzianych do tynkowania należy pozostawić niewypełnioną spoinę (na grubość 5-10 mm) przy zewnętrznych licach. Grubość spoiny powinna być równomierna dla całej warstwy i powinna wynosić od 10 do 15 mm.

Grubość ściany (z cegły pełnej)                Zużycie suchej zaprawy 
                                                         przy grubości spoiny ok.10mm


12 cm                                                         ok. 75 kg/m²
25 cm                                                        ok. 150 kg/m²
38 cm                                                        ok. 225 kg/m²
51 cm                                                         ok. 300 kg/m²

Wiertarka z mieszadłem lub betoniarka, paca stalowa, kielnia. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.