Masz pytania?
22 739 99 41

Kabex Fasakol F14B


Kabex Fasakol F14B

Zaprawa murarska do cienkich spoin, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz - klasa M10  

Sucha zaprawa murarska przeznaczona do wznoszenia murów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych z elementów z betonu komórkowego, cegieł, pustaków oraz innych tego typu materiałów ceramicznych, betonowych bądź wapienno-piaskowych. Zaprawa pozwala na łączenie elementów cienkimi spoinami, o grubości od 1 mm. Maksymalna grubość spoiny nie powinna przekraczać 5 mm. Zaprawa może być używana również do wyrównywania oraz szpachlowania powierzchni (grubość warstwy 1-5 mm). 

Opakowanie: 25kg

Deklaracja Właściwości Użytkowych
Karta produktu
Właściwości
Przygotowanie podłoża
Przygotowanie zaprawy
Sposób użycia
Zużycie
Narzędzia
Przechowywanie i transport

- doskonała przyczepność i elastyczność, 

 - wodoodporna,

 - mrozoodporna, 

 - wysoce wytrzymała, 

 - oszczędna,

 - do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Powierzchnie łączonych elementów należy oczyścić z pyłu i ukruszonych fragmentów. W celu uzyskania cienkiej spoiny, o równomiernej grubości zaprawy na całej długości warstwy, zaleca się każdorazowo powierzchnię wcześniej przyklejonych bloczków przeszlifować i odpylić. W przypadku wyrównywania lub szpachlowania powierzchni powinna być ona sucha, stabilna, równa i nośna, tzn. odpowiednio mocna, oczyszczona z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nadmierną chłonność podłoża przed szpachlowaniem należy zredukować, stosując grunt Kabex Grunt Uniwersalny.

Zaprawę Kabex Fasakol F14 przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 3 godzin.

Kabex Fasakol F14 należy rozprowadzać równomiernie, za pomocą ząbkowanej pacy na poziomej płaszczyźnie elementów murowych. Należy nakładać ją również na pionowe płaszczyzny styku, o ile technologia nie przewiduje innego sposobu łączenia. Każdy kolejny układany element należy docisnąć i dobić gumowym młotkiem do pożądanego położenia. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje swoje właściwości klejące przez około 7 minut (w zależności od parametrów podłoża i warunków otoczenia).

Grubość ściany jednorodnej    Grubość warstwy zaprawy 3 mm    Z worka 25 kg
12 cm                                            ok. 4 kg/m²                                ok. 6,2 m²
18 cm                                            ok. 6 kg/m²                                ok. 4,2 m²
24 cm                                            ok. 8 kg/m²                                ok. 3,1 m²
30 cm                                            ok. 10 kg/m²                              ok. 2,5 m²
36 cm                                            ok. 12 kg/m²                              ok. 2,1 m²