Masz pytania?
22 739 99 41

Kabex Fasakol F10


Kabex Fasakol F10

Zaprawa klejąca do przyklejania płytek ceramicznych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz – typ C1TE  

 

Kabex Fasako F10 jest cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres). Kabex Fasakol F10 można stosować na wszystkie typowe podłoże: tynk cementowy, cementowo-wapienny, beton, jastrych cementowy i anhydrytowy oraz surowa powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Można jej używać wewnątrz i na zewnątrz budynku, stosując warstwę o grubości 2÷5mm. Kabex Fasakol F10 nadaje się do wykorzystywania na podłożach wykonanych w systemie ogrzewania podłogowego lub ściennego, a także do wyrównywania i szpachlowania powierzchni, stosując warstwę o grubości 2-5mm.

Opakowanie worki 25kg

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Karta produktu
Właściwości
Przygotowanie podłoża
Przygotowanie zaprawy
Sposób użycia
Zużycie
Narzędzia
Przechowywanie i transport
- elastyczna,
- wygodna i ekonomiczna,
- doskonała przyczepność,
- wodoodporna - mrozoodporna,
- do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych,
- o zmniejszonym spływie,
- na ogrzewanie podłogowe.
Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy Kabex Fasakol F10 (2÷5 mm), należy korygować używając materiałów zalecanych do tego typu prac. Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować stosując emulsje gruntujące np. Kabex Grunt Uniwersal lub Kabex Grunt Nano.
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 3 godzin.
Zaprawę Kabex Fasakol F10 stosuje się w cienkowarstwowej metodzie układania płytek. Należy nanieść ją na przygotowane podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje właściwości klejące przez około 10÷20 minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). Po rozprowadzeniu zaprawy należy przyłożyć płytkę i dokładnie docisnąć ją do podłoża. Ilość zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki, powierzchnia jej styku z klejem była równomierna i możliwie jak największa (min. 2/3 powierzchni płytki). W przypadku okładzin podłogowych zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut od momentu jej dociśnięcia. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem!
Średnio zużywa się 1,5 kg zaprawy na 1 m², na każdy 1 mm grubości warstwy sklejenia. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia równości podłoża i rodzaju zastosowanych płytek.
Wiertarka z mieszadłem, gładka i ząbkowana paca stalowa. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.