Masz pytania?
22 739 99 41

Kabex Expert Fasada Dach Podłoga EPS 70 λ 31


Kabex Expert Fasada Dach Podłoga EPS 70 λ 31 

Płyty styropianowe Kabex Expert Fasada Dach Podłoga EPS 70 λ 31 oznaczane są poniższym kodem wg normy EN 13163:2012 + A1:2015 EPS –EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 

Płyty styropianowe Kabex Expert Fasada Dach Podłoga EPS 70 λ 31 produkowane są na bazie polistyrenu ekspandowanego z dodatkiem szlachetnego surowca, dodanego w trakcie procesu produkcyjnego. Uszlachetniona kompozycja grafitu, którą wzbogacony jest polistyren, poprawia właściwości izolacyjne, dzięki czemu osiągane są lepsze efekty izolacji cieplnej przy mniejszych grubościach płyt. Płyty mogą być produkowane w dwóch wersjach – zwykłej lub frezowanej. Wersja z frezem umożliwia układanie płyt „na zakładkę". Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: od 10 mm, a następnie co 10 mm.


 Zastosowanie: 
· Zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką mokrą" (BSO)
· Wypełnienie dylatacji 
· Izolacja termiczna loggi balkonowych 
· Izolacja termiczna ościeży i nadproży okiennych
· Izolacja termiczna podłóg pod podkładem posadzkowym · Izolacja termiczna stropodachów pełnych i wentylowanych 
· Baza pod płyty warstwowe ścienne i dachowe z okładzinami z papy 
· Izolacja termiczna podłóg w systemach ogrzewania podłogowego 

 Szczególne zalety styropianu grafitowego: 
 · mniejsza grubość płyty w porównaniu do zwykłego styropianu o ok. 30% (możliwość użycia płyty na balkonach i loggiach bez większych strat dla powierzchni mieszkalnych) 
· większa lub taka sama izolacyjność termiczna płyty przy mniejszej grubości w porównaniu do zwykłych płyt styropianowych. 

Właściwości
Przygotowanie podłoża
Przygotowanie zaprawy
Sposób użycia
Zużycie
Narzędzia
Przechowywanie i transport

λD Współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK)

≤ 0,031

Kształt krawędzi

prostokątny / frezowany

Wymiary

1000 x 500mmmax wym.: 4000 x 1200mm

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (kPa)

CS(10) 70

Zdolności samogaśnięcia

SAMOGASNĄCY

Klasa reakcji na ogień

E

Poziom wytrzymałości na zginanie (kPa)

BS 115 ( ≥ 115 )

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych (kPa)

TR 100 ( ≥ 100 )Przed przystąpieniem do montażu płyt Kabex Expert Fasada Dach Podłoga λ 31 należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże musi być nośne, czyste i odtłuszczone. Luźne fragmenty, słabo związane z podłożem należy usunąć przed przyklejaniem płyt styropianowych. Do przyklejania płyt Kabex Expert Fasada Dach Podłoga λ 31 zaleca się klej uniwersalny Kabex Fasakol F2 lub Kabex Term. Przed nałożeniem kleju na płytę, powierzchnię płyty Kabex Expert Fasada Dach Podłoga λ 31 zaleca się przetrzeć drobnoziarnistym papierem ściernym w celu jej „uszorstnienia". Ułatwi to przyleganie kleju do powierzchni płyty w trakcie mocowania jej do ściany. Styropian grafitowy Kabex Expert Fasada Dach Podłoga λ 31 ma podwyższoną odporność na działanie promieni UV, tym nie mniej długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni UV na płytę może spowodować pojawienie się żółtawego nalotu. Nalot należy usunąć przed wykonaniem warstwy zbrojącej. Do wykonywania warstwy zbrojonej zaleca się użycie Kabex Fasakol F2 lub Kabex Term i Kabex siatka zbrojąca. W trakcie prac powinno się używać osłonowych siatek elewacyjnych. Przyklejone do elewacji płyty Kabex Expert Fasada Dach Podłoga λ 31 należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i innych czynników atmosferycznych stosując rusztowaniowe siatki elewacyjne. Jeżeli płyty Kabex Expert Fasada Dach Podłoga λ 31 są montowane bezpośrednio na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwodnej w postaci mas uszczelniających, bitumicznych, folii PE lub podkładowej papy. W stropach między kondygnacyjnych zalecana jest warstwa rozdzielająca w postaci folii PE. Na styku stropu ze ścianą stosuje się taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpoczyna się w narożniku. Pierwszy rząd płyt należy układać od ściany dociskając je do taśm dylatacyjnych. Kolejne rzędy płyt należy układać „na cegiełkę" unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu izolacji cieplnej, płyty należy przykryć folią PE o grubości min 0,2mm. Folia zabezpiecza płyty izolacyjne przed wilgocią i przed penetrowaniem wylewki w głąb podkładu termicznego.


Płyty styropianowe Kabex Expert Fasada Dach Podłoga λ 31 dostarczane są wyłącznie w oryginalnych opakowaniach producenta tj firmy Kabex Docieplenia. Opakowanie wyrobu zawiera informacje dotyczące: nazwy wyrobu, nazwę producenta, datę produkcji, numer Polskiej Normy EN 13163:2012+A1:2015, kod wg tej normy, deklarowane parametry techniczne. Płyty styropianowe Kabex Expert Fasada Dach Podłoga λ 31 należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.