Masz pytania?
22 739 99 41

Kabex Dach Podłoga EPS 80 λ 37


Kabex Dach/Podłoga EPS 80 λ 37 

Płyty styropianowe oznaczane są poniższym kodem wg normy EN 13163:2012 + A1:2015 EPS –EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS.(N)2-DS(70,-)1-TR100 

 Zastosowanie: 
· izolacja termiczna podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych 
· izolacja termiczna podłóg pod podkładem posadzkowym · izolacja termiczna podłóg na gruncie 
· izolacja termiczna stropodachów pełnych i wentylowanych 
· jako płyty warstwowe ścienne i dachowe z okładzinami z papy 
· zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką mokrą" (BSO) zewnętrzna 
· izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką suchą" 

 Dopuszczalne obciążenia użytkowe wg EN 13163, zał D.2 - 24kPa, t.j. 2400kg/m²
Właściwości
Przygotowanie podłoża
Przygotowanie zaprawy
Sposób użycia
Zużycie
Narzędzia
Przechowywanie i transport

λD Współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK)

≤ 0,037

Kształt krawędzi

prostokątny / frezowany

Wymiary

1000 x 500mmmax wym.: 4000 x 1200mm

Poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym (kPa)

CS(10)80 (≥ 80)

Zdolności samogaśnięcia

SAMOGASNĄCY

Klasa reakcji na ogień

E

Poziom wytrzymałości na zginanie (kPa)

BS 125 (≥ 125)  

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych (kPa)

TR 100 (≥ 100)Płyty styropianowe Kabex Dach/Podłoga EPS 80 ƛ 37 należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, oraz wytycznymi w projektach budowlanych. Przed przystąpieniem do montażu płyt Kabex Dach/Podłoga EPS 80 ƛ 37 należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Płyty montowane bezpośrednio na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwodnej w postaci mas uszczelniających, bitumicznych, folii PE lub podkładowej papy. W stropach między kondygnacyjnych zalecana jest warstwa rozdzielająca w postaci folii PE. Na styku stropu ze ścianą stosuje się taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpoczyna się w narożniku. Pierwszy rząd płyt należy układać od ściany dociskając je do taśm dylatacyjnych. Kolejne rzędy płyt należy układać „na cegiełkę" unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu izolacji cieplnej, płyty należy przykryć folią PE o grubości min 0,2mm. Folia zabezpiecza płyty izolacyjne przed wilgocią i przed penetrowaniem wylewki w głąb podkładu termicznego.


Płyty styropianowe Kabex Dach/Podłoga EPS 80 ƛ 37 dostarczane są wyłącznie w oryginalnych opakowaniach producenta tj firmy Kabex Docieplenia. Opakowanie wyrobu zawiera informacje dotyczące: nazwy wyrobu, nazwę producenta, datę produkcji, numer Polskiej Normy EN 13163:2012+A1:2015, kod wg tej normy, deklarowane parametry techniczne. Płyty styropianowe Kabex Dach/Podłoga EPS 80 ƛ 37 należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.