Masz pytania?
22 739 99 41

Nasza najnowsza realizacja

Aby praca stała się przyjemnością!

Kabex - gwarancja dobrej jakości.

Koniec z wadliwymi materiałami budowlanymi

Wraz z początkiem stycznia 2016 roku znowelizowana została ustawa o materiałach budowlanych i prawie budowlanym wprowadzając pewne zmiany do dotychczas obowiązujących przepisów. Czego dotyczą i czemu mają służyć?


Przede wszystkim jakość

Nowe przepisy to z założenia ukłon w stronę klienta. Wprowadzone zmiany mają zaostrzyć kontrolę wyrobów budowlanych, a także zwiększyć efektywność i skuteczność działań instytucji związanych z nadzorem budowlanym. 


Jak było do tej pory? Jak będzie od tej pory?

Kontrola nadzoru budowlanego dotyczyła do tej pory w głównej mierze legalności obrotu materiałów budowlanych, oznakowań oraz dokumentacji. Od początku 2016 roku kontrole dotyczyć mają stricte jakości materiałów budowlanych. Oznacza to, że skrupulatnie sprawdzana będzie np. zgodność parametrów materiału z deklarowanymi na opakowaniu. Każde odstępstwo od normy tego rodzaju grozić będzie określonymi sankcjami. Do tej pory, wykrycie nieprawidłowości w materiałach budowlanych skutkowało wycofaniem danej partii z półek sklepowych, dziś konsekwencją będzie wycofanie towaru w ogóle.


Nowe przepisy budzą kontrowersje

Prezesi niektórych firm budowlanych są zdania, że nowe przepisy mają na celu nie wyeliminowanie z rynku oszustów, ale przedsiębiorstw niezwiązanych ze Związkiem Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. Uznają przy tym, że nowe przepisy to efekt współpracy Prezesa Związku z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Obawiają się, że narzędzia, w które wyposaża urzędników nowa ustawa mogą być przez nich w dowolny sposób nadużywane.